Právník roku 2023

Již od roku 2005 pořádají Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ celojustiční soutěž Právník roku. Galavečer letošního 18. ročníku se konal 17. května 2024 v reprezentativních prostorách pražského Obecního domu. Ocenění pro vítěze jednotlivých kategorií, skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právníků, si ze Smetanovy síně odneslo celkem osm právnických osobností, přičemž poctu nejvyšší, svatého Yva za celoživotní přínos českému právu, získal a do Právnické síně slávy byl uveden Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory ČR.

V soutěžním ročníku 2023 ocenili pořadatelé soutěže, Česká advokátní komora
a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ, osobnosti práva v celkem čtyřech odborných kategoriích – Občanské právo, Trestní právo, Právo IT a Insolvenční právo, a ve třech speciálních kategoriích – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy. Dále porota rozhodla o udělení Zvláštní ceny sv. Yva za přínos české justici.

V odborných kategoriích předali zástupci jednotlivých právnických komor a spolků, členové odborné poroty, skleněnou plastiku sv. Yva emeritní ústavní soudkyni Vlastě Formánkové, advokátu, obhájci a akademikovi profesoru Tomáši Gřivnovi, advokátce Barboře Vlachové a advokátce a insolvenční správkyni Jiřině Lužové (více informací v tabulce níže).

První ze zvláštních kategorií, Talent roku, je určena pro mladé právničky a právníky do 33 let věku, resp. je oceněním jejich autentické písemné odborné a literární práce s právní tematikou. V této kategorii letos odborná porota vyhodnotila jako nejlepší práci pražské advokátky Anety Pelcman Stierankové „Obchodování s lidmi, nebo poslední šance?“ Kromě skleněné plastiky svého patrona přijala vítězka z rukou náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela a předsedy České advokátní komory Roberta Němce i šek v hodnotě 100 000 korun. Na druhém a třetím místě se umístily soutěžní práce advokátního koncipienta Davida Hrona a advokáta Petra Brožovského. „Tímto oceněním chceme mladé začínající právníky a právničky motivovat k dalšímu odbornému růstu. Budeme rádi, pokud se nám to podaří a oni budou i v budoucnu své texty publikovat v odborném časopise České advokátní komory Bulletin advokacie či v našem online médiu Advokátní deník,“ řekl předseda ČAK Robert Němec.

Vítězem další ze speciálních kategorií PRO BONO se stal a finanční odměnu ve výši 50 000 korun převzal od nestora české advokacie Gerhardta Bubníka advokát Ronald Němec. Na ocenění jej nominovala Agentura domácí péče LADARA, jež působí v oblasti hospicové a paliativní péče a které od roku 2008, tedy déle než 15 let, Ronald Němec bez nároku na honorář pomáhá.

Během galavečera byla předána také Zvláštní cena sv. Yva za přínos české justici. Od prezidenta Unie státních zástupců Tomáše Foldyny ji přijal emeritní nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jak zaznělo ve Smetanově síni pražského Obecního domu, Pavel Zeman se během svého působení ve funkci státního zástupce,
a zejména ve funkci nejvyššího státního zástupce významně zasloužil o rozvoj spolupráce napříč právnickými profesemi v české justici.

Poctu nejvyšší, svatého Yva za celoživotní přínos českému právu, získal a do Právnické síně slávy byl uveden Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory České republiky. Doktor Foukal se zásadním způsobem podílel na obnově notářství jako svobodného povolání a po vzniku Notářské komory v roce 1993 stál v jejím čele jako prezident až do ledna roku 2015, tedy více než 20 let. Pro notářský stav odvedl nesmírně záslužnou práci obrovského rozsahu. Jako čestný prezident Komory je do života notářství aktivně zapojen i v současné době.

„Uvedení do Síně slávy je nejvyšší poctou, jakou může právnická veřejnost udělit výjimečné osobnosti za její celoživotní aktivity v oblasti práva. V předcházejících ročnících soutěže Právník roku byli do Právnické síně slávy uvedeni například první veřejný ochránce práv Otakar Motejl, docent Petr Pithart, český politik, historik, pedagog a spisovatel, bývalý předseda české vlády v rámci ČSFR, anebo první dáma české advokacie, advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová. V loňském roce to pak byl advokát Martin Šolc, bývalý předseda České advokátní komory a bývalý prezident IBA,“ přiblížil toto výjimečné ocenění předseda představenstva společnosti EPRAVO.CZ Miroslav Chochola.

V rámci slavnostního večera bylo na základě rozhodnutí představenstva ČAK uděleno i nejvyšší advokátní vyznamenání, Záslužný kříž české advokacie, nedávno zesnulému doktoru Václavu Vlkovi, a to za obětavou mnohaletou práci ve prospěch advokacie. Záslužný kříž převzala z rukou člena představenstva Komory Lukáše Trojana dcera doktora Vlka Veronika v doprovodu své maminky Evy Tomanové.


VÍTĚZOVÉ A VÍTĚZKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Soutěžní kategorie

Občanské právo

JUDr. Vlasta Formánková, emeritní ústavní soudkyně

Trestní právo

Prof. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát, AK Gřivna & Šmerda, s. r. o, Praha, a akademik PF UK

Právo IT

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M., vedoucí advokátka AK PORTOS, Praha

Insolvenční právo

JUDr. Jiřina Lužová, advokátka a insolvenční správkyně, AK JUDr. Jiřina Lužová

Kategorie se zvláštními kritérii

Talent roku

  1. JUDr. Aneta Pelcman Stieranková, samostatná advokátka, AK LAWMED, Praha
  2. Mgr. David Hron, advokátní koncipient, AK Kutějová, Maršál, Briaský, s. r. o., Praha
  3. Mgr. Petr Brožovský, samostatný advokát, AK Mgr. Petr Brožovský, Plzeň

Ocenění PRO BONO

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., advokát, AK Ronald Němec Legal, s. r. o., Praha

Právnická síň slávy

JUDr. Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory, místopředseda Jednoty českých právníků a předseda Pražského sdružení JČP


Součástí slavnostního programu bylo i předání mimosoutěžní speciální Ceny Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v předchozím roce v Bulletinu advokacie, časopise vydávaném Českou advokátní komorou. Vítězem se stal článek „K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení“ autorské dvojice Alena Tibitanzlová a Petra Zaoralová. „Cenu Václava Mandáka jsme vyhlásili již po sedmé. Je zajímavé, jak dobře si ve většině ročníků vedlo téma z oboru trestního práva. Jsem zvědavý, jestli to tak bude i příští rok,“ uvedl k ocenění předseda ČAK Robert Němec.

Již od samého začátku je celojustiční soutěž Právník roku spjata s dobročinností, proto byl i letos předán v Obecním domě charitativní šek. Věnovala jej – jako při příležitosti slavnostního večera Právníka roku v minulosti již mnohokrát – advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Suma ve výši 150 tisíc korun tentokrát zamířila k neziskové organizaci ProFem – centru pro oběti domácího a sexuálního násilí, která již 30 let bojuje za práva obětí na pomoc bez předsudků. Ředitelce neziskové organizace ProFem Jitce Polákové předali šek na uvedenou částku partner advokátní kanceláře Havel & Partners František Korbel a Veronika Bočanová, která v kanceláři vede rodinně právní tým a věnuje se právě problematice domácího násilí.

„Chtěl bych vyjádřit potěšení z toho, že i letos se nám podařilo naplnit myšlenku, s níž jsem v roce 2005, tedy před devatenácti lety, Právníka roku zakládal – tedy představit veřejnosti, a to nejen odborné, ale i laické, ty nejlepší z nejlepších justičních osobností, které se podílejí na budování pozitivního obrazu českého práva v očích občanů naší země,“ uzavřel zakladatel soutěže předseda představenstva společnosti EPRAVO.CZ Miroslav Chochola.

Vítěze všech kategorií vybrala desetičlenná odborná porota, která se rozhodovala na základě nominací zaslaných odbornou veřejností.

Stejně jako v předcházejících letech bude na webu www.cak.cz a www.advokatnidenik.cz k dispozici následně videozáznam.