Právník roku 2020/2021

 

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina epravo.cz vyhlašují 16. (dvoj)ročník celojustiční soutěže Právník roku 2020/21. Od 31. května do 31. října 2021 má odborná právnická veřejnost možnost nominovat kandidáty na ocenění Právník roku v osmi kategoriích – ať za aktuální letošní právní počin či za přínos právnímu oboru, jemuž se dlouhodobě věnují.

 

O vítězích rozhoduje odborná porota právě na základě nominací odborné právnické veřejnosti. Laureátům z kategorií Občanské právo, Trestní právo, Správní právo, Pracovní právo, IT právo, Talent roku, Pro bono a Právnická síň slávy budou ceny s podobiznou sv. Yva, patrona právníků, slavnostně předány v TOP Hotelu Praha v květnu 2022 na tradičním galavečeru, přesný termín bude oznámen začátkem roku 2022.