Právník roku 2020/2021

Do Právnické síně slávy vstoupil advokát a dlouholetý bývalý předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ uspořádaly po více než dvouleté odmlce způsobené koronavirovou pandemií již 16. ročník, respektive dvojročník soutěže Právník roku 20/21. Slavnostní galavečer, při kterém si celkem 10 právníků z různých oblastí práva převzalo skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí, se uskutečnil v pražském TOP Hotelu.

Pro soutěžní ročník 20/21 bylo stanoveno celkem 8 soutěžních kategorií: pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, IT právo a pracovní právo, tři speciální – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy. Titul Právník roku si však letos odneslo celkem 10 osobností práva, protože byla navíc i mimořádně udělena Zvláštní cena sv. Yva, která je určena pro významné příležitosti.

A aby počty byly úplné, poprvé v historii celojustiční soutěže Právník roku byly v kategorii PRO BONO, kteráoceňujeprávníky, již bezplatně pomáhají slabším a zranitelným,uděleny ceny hned dvě. Donátor této kategorie, JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., vážený člen advokátního stavu, který se v roce 2019 rozhodl každoročně oceňovat výherce této kategorie částkou 50 tisíc korun, v tomto dvojročníku finanční odměnu proto zdvojnásobil. Oceněni tak za léta 20/21 mohli být dva právníci, kteří nezištně pomáhali v době covidové, po ničivém tornádu a nyní i v současné době válečné – Mgr. Ondřej Mánek a Mgr. Miroslav Kučerka.

Vrcholem každého galavečera Právníka roku je, a i tentokrát byla, Právnická síň slávy, do které každoročně je uváděna významná osobnost z právnického světa, která je tím oceněna za celoživotní přínos českému právu. Je to nejvyšší pocta, kterou právnická veřejnost může udělit osobnosti práva ze svého středu. Do Právnické síně slávy v minulosti vstoupili například JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Otakar Motejl, expremiér doc. JUDr. Petr Pitahrt či JUDr. Dagmar Burešová.

Letos její řady rozšířil ostravský advokát a dlouholetý, dnes již bývalý, předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek. „Jestli někdo někdy hájil zájmy advokacie a justice až do téměř fyzického roztrhání těla, tak je to právě on. Díky jeho osobnosti se česká advokacie stala a nadále zůstává silnou a sebevědomou samosprávou, která aktivně přispívá k řešení problémů v celé justici a právním státě vůbec. Jsem velmi hrdý, že mohu pokračovat v jeho práci,“ uvedl předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Advokacie pod jeho vedením chránila právní stát, vyjadřovala se k otázkám demokracie, solidarity a samozřejmě také hájila velice tvrdě tradiční advokátní hodnoty. Do Síně slávy byl uveden advokát, který si to plně a rozhodně zaslouží,“ doplnil i bývalý předseda ČAK a nyní děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

S celojustiční soutěží Právník roku je již od samého počátku spjatá dobročinnost, proto i letošní galavečer byl významně charitativní. Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., poděkoval všem advokátům, kteří přispěli na transparentní účet ČAK „Advokáti Ukrajině“, z něhož byla na pomoc ukrajinským advokátům poskytnuta účtu 2 miliony korun. Přímo v sále pak byl předán šek na další 1 milion korun, který na Ukrajinu zamíří prostřednictvím Českého červeného kříže. Dalších 300 tisíc korun obdrží z peněz advokátů v nadcházejících dnech i univerzitní nemocnice v Užhorodu na nákup zdravotnického a neurochirurgického materiálu a léků.

Pozadu nezůstal ani tradiční dárce – Advokátní kancelářHAVEL & PARTNERS, který při příležitostech galavečera vždy posílá významnou částku na charitu. Sumu ve výši 150 tisíc korun tentokrát věnoval obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina na podporu náhradní rodinné péče.

 

Soutěžní kategorie


Občanské právo

JUDr. Petr Šuk
místopředseda Nejvyššího soudu v Brně

Trestní právo

JUDr. Adam Bašný
státní zástupce VSZ v Praze, evropský pověřený žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce v Lucemburku

Správní právo

JUDr. Miluše Došková
soudkyně Nejvyššího správního soudu v Brně

IT právo

JUDr. Jiří Novák ml.
advokát AK Brož & Sokol & Novák

Pracovní právo

Mgr. Marie Janšová
advokátka AK Legalité

 

Kategorie se zvláštními kritérii


Talent roku

JUDr. Martin Hobza, Ph.D., advokát AK Hobza Legal z Prahy
Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát z Brna
Mgr. Ing. Martin Koudelka, LL.M., advokát z Prahy

Ocenění PRO BONO

Mgr. Miroslav Kučerka
advokát a společník KGS legal

Mgr. Ondřej Mánek
advokát a společník AK Novalia

Zvláštní ocenění sv. Yva

Dr. Rupert Wolff
advokát v Salcburku, prezident Rakouské advokátní komory, bývalý prezident CCBE

Právnická síň slávy

JUDr. Vladimír Jirousek
advokát v Ostravě, bývalý předseda ČAK

 

Mimosoutěžně byla již popáté udělena Cena Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v uplynulém roce v Bulletinu advokacie, časopisu vydávaného Českou advokátní komorou. Letošním vítězem se stal příspěvek docenta JUDr. Petra Tégla, Ph.D., který působí jako advokát a pedagog na Právnické fakultě UPOL.