Kontakt

Za organizátory soutěže jedná:

PhDr. Iva Chaloupková
vedoucí odboru vnějších vztahů České advokátní komory
Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1,
tel. 273 193 160 , e-mail: chaloupkova@cak.cz

Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA
předseda představenstva EPRAVO.CZ, a.s.
EPRAVO.CZ, a.s., Dušní 10, 110 00 Praha 1,
tel. 775 780 313, e-mail: info@epravo.cz