Porota

Členy odborné poroty jsou:

Předseda poroty:

JUDr. Vladimír Jirousek

Místopředseda poroty:

Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA

Členové:

JUDr. Tomáš Sokol, místopředseda České advokátní komory
Lucie Chocholová, šéfredaktorka Vydavatelství EPRAVO.CZ
Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti
JUDr. Libor Vávra, prezident SU ČR
JUDr. Jan Lata, Ph.D, prezident USZ
Mgr. Jan Mlynarčik, prezident EK ČR
Mgr. Radim Neubauer, prezident NK ČR
JUDr. Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR

Za organizační výbor soutěže jedná předseda organizačního výboru Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA, předseda představenstva EPRAVO.CZ, akciová společnost a PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů České advokátní komory.