Porota

Členy odborné poroty jsou:

Předseda poroty:

  • JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda České advokátní komory

Místopředseda poroty:

  • Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA, předseda představenstva epravo.cz, a.s.

Členové:

  • JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně představenstva České advokátní komory
  • Lucie Chocholová, šéfredaktorka vydavatelství epravo.cz, a.s.
  • JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti
  • JUDr. Libor Vávra, prezident SU ČR
  • Mgr. Tomáš Foldyna, prezident USZ
  • Mgr. Jan Mlynarčik, prezident EK ČR
  • Mgr. Radim Neubauer, prezident NK ČR
  • JUDr. Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR

Za organizační výbor soutěže jedná předseda organizačního výboru Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA, předseda představenstva epravo.cz, a.s. a PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů České advokátní komory.