Vítězové – Právník roku 2007

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRÁVNÍK ROKU 2007

OBOR OBČANSKÉ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Jiří Nykodým, soudce Ústavního soudu
 • Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Palackého univerzity v Brně
 • JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně Okresního soudu Praha – východ, v současné době navíc poradkyně ministra spravedlnosti pro oblast justice
 • JUDr. František Ištvánek, soudce Nejvyššího soudu České republiky

Právníkem roku 2007 v oboru občanské právo se stává:

 • JUDr. Martina Kasíková

OBOR OBCHODNÍ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • JUDr. Karel Muzikář LL.M., advokát z advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges v.o.s.
 • JUDr. Daniel Weinhold Ph.D., advokát z advokátní kanceláře WEINHOLD LEGAL, v.o.s.
 • JUDr. Martin Šolc, advokát z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík sdružení advokátů
 • JUDr. Zdeněk Krčmář, soudce Nejvyššího soudu České republiky

Právníkem roku 2007 v oboru obchodní právo se stává:

 • JUDr. Martin Šolc

OBOR RODINNÉ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získaly:

 • JUDr. Lenka Pavlová, advokátka a v současné době ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí
 • Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., advokátka a děkanka Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci
 • Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc., vysokoškolská pedagožka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • JUDr. Marie Cilínková, samostatná advokátka z Prahy
 • JUDr. Hana Nová, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8

Právníkem roku 2007 v oboru rodinné právo se stává:

 • JUDr. Marie Cilínková

OBOR VEŘEJNÉ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Ladislav Jouza, právník Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., advokát z advokátní kanceláře Kříž a Bělina
 • JUDr. Nataša Randlová, advokátka z advokátní kanceláře Procházka/Randl /Kubr
 • JUDr. Martin Vychopeň, advokát z advokátní kanceláře Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek a partneři
 • JUDr. Ljubomír Drápal – soudce Nejvyššího soudu České republiky

Právníkem roku 2007 v oboru pracovní právo se stává:

 • JUDr. Nataša Randlová

OBOR TRESTNÍ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Tomáš Sokol, advokát z advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • JUDr. Vladimír Ježek, samostatný advokát z Ostravy
 • JUDr. Boris Havel, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze
 • Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., vysokoškolská pedagožka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • JUDr. Stanislav Devátý, advokát z advokátní kanceláře Toman, Devátý & Partneři

Právníkem roku 2007 v oboru trestní právo se stává:

 • Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

OBOR PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Karel Čermák starší, advokát z advokátní kanceláře Čermák Hořejš Matějka a spol.
 • JUDr. Veronika Křesťanová, advokátka z advokátní kanceláře Kříž a Bělina
 • Prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc., advokát z advokátní kanceláře Kříž a Bělina
 • Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát a vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci
 • JUDr. Jindřiška Munková, advokátka z advokátní kanceláře Munková, Zoufalý a partneři

Právníkem roku 2007 v oboru právo duševního vlastnictví se stává:

 • Prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc.

OBOR OBČANSKÝCH A LIDSKÝCH PRÁV A PRÁVA ÚSTAVNÍHO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Václav Vlk, advokát z advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados
 • JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky
 • JUDr. Aleš Pejchal, advokát z advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol.
 • JUDr. Vít Alexander Šorm, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku
 • Kolektiv pracovníků Bílého kruhu bezpečí, občanského sdružení, které poskytuje pomoc obětem trestných činů v České republice

Právníkem roku 2007 v oboru občanských a lidských práv a práva ústavního se stává:

 • JUDr. Aleš Pejchal

ZVLÁŠTNÍ OBOR VYHLÁŠENÝ PRO ROK 2007 ORGANIZÁTORY SOUTĚŽE:
FINANČNÍ A BANKOVNÍ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph. D, advokát z advokátní kanceláře Procházka/Randl/Kubr
 • JUDr. Jaroslav Havel, advokát z advokátní kanceláře Havel & Holásek s.r.o
 • JUDr. Martin Šolc, advokát z advokátní kanceláře Kociál Šolc Balaštík sdružení advokátů
 • JUDr. Daniel Weinhold Ph.D., advokát z advokátní kanceláře WEINHOLD LEGAL, v.o.s.
 • JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka z advokátní kanceláře Glatzová & Co., v.o.s.

Právníkem roku 2007 v oboru finanční a bankovní právo se stává:

 • JUDr. Jaroslav Havel

STÁLÉ OBORY SE ZVLÁŠTNÍMI KRITÉRII:

TALENT ROKU (pro mladé začínající právníky do 33 let věku)

Do této kategorie se přihlásilo celkem 6 právníků se svými pracemi. Porota rozhodla, že:

Třetí a druhou cenu v letošním roce neudělí.

První cenu ve výši 100.000 Kč, sponzorovanou Českou advokátní komorou a cenu sv. Yva získává Mgr. Petr Opluštil, advokátní koncipient z advokátní kanceláře Havel & Holásek s.r.o za práci s názvem: Právní analýza odpovědnosti znečišťovatelů za ekologické škody na nemovitostech.

PRÁVNÍK ROKU VOLENÝ LAICKOU VEŘEJNOSTÍ

Nejvyšší počet nominací od laické veřejnosti, která mohla až do 15. ledna (ověřit) letošního roku na webových stránkách Právníka roku hlasovat, získali:

 • JUDr. Petr Toman, advokát z advokátní kanceláře Toman, Devátý & partneři
 • JUDr. Tomáš Sokol, advokát z advokátní kanceláře Brož&Sokol&Novák
 • JUDr. Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně
 • Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., advokát a děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • JUDr. Marek Nespala, advokát z advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol.

Právníkem roku 2007 voleným laickou veřejností se stává: JUDr. Tomáš Sokol

PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY

Za celoživotní přínos právnické profesi vstupuje do Právnické síně slávy JUDr. Dagmar Burešová, advokátka, bývalá ministryně spravedlnosti a bývalá předsedkyně České národní rady.