Vítězové – Právník roku 2009

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PRÁVNÍK ROKU 2009

STÁLÉ KATEGORIE

Občanské právo (hmotné, procesní)

 • JUDr. Milan Skalník
 • společník Advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři

Trestní právo (hmotné, procesní)

 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
 • státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ČR

Obchodní právo

 • JUDr. Svatopluk Procházka
 • notář z Prahy 4

Správní právo

 • JUDr. Josef Baxa
 • předseda Nejvyššího správního soudu

Pracovní právo

 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
 • společník Advokátní kanceláře Kříž a Bělina,
 • vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity
 • Karlovy v Praze

Obor občanských (lidských) práv a svobod včetně práva ústavního

 • prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 • místopředseda Ústavního soudu ČR

Rodinné právo

 • prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
 • děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
 • společnice Advokátní kanceláře prof. JUDr. M. Hrušáková, JUDr. J. Tobiška

STÁLÉ KATEGORIE SE ZVLÁŠTNÍMI KRITÉRII

Talent roku (pro mladé začínající právníky do 33 let věku)

 • JUDr. Jan Lata, Ph.D.
 • státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně
 • 1. místo
 • JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.,
 • samostatná advokátka z Břeclavi
 • 2. místo
 • Mgr. Jakub Dohnal,
 • advokátní koncipient z AK JUDr. Romana Brablece v Prostějově
 • 3. místo

Právník roku volený laickou veřejností

 • JUDr. Tomáš Sokol
 • společník Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos právu)

 • JUDr. Otakar Motejl
 • veřejný ochránce práv

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ

Pro bono advokát

 • Mgr. Štěpán Holub
 • samostatný advokát z Prahy