Vítězové – Právník roku 2008

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PRÁVNÍK ROKU 2008

Občanské právo

Trojice, která získala nejvíce nominací:

 • prof. JUDr. Zdeněk Češka, advokát z AK Císař, Češka, Smutný a spol.
 • JUDr. František Ištvánek, soudce Nejvyššího soudu ČR
 • JUDr. Jiří Nykodým, advokát, nyní soudce Ústavního soudu ČR

Vítěz kategorie: JUDr. Jiří Nykodým

Trestní právo

Trojice, která získala nejvíce nominací:

 • JUDr. Boris Havel, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze
 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
 • prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský pedagog

Vítěz kategorie: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Obchodní právo

Trojice, která získala nejvíce nominací:

 • JUDr. Martin Aschenbrenner, Ph.D., LL.M., advokát z AK PRK Procházka Randl Kubr
 • prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., advokátka, vysokoškolská pedagožka
 • JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., advokátní koncipient z AK Čermák Hořejš Matějka a spol., vysokoškolský pedagog

Vítěz kategorie: JUDr. Martin Aschenbrenner, Ph.D., LL.M

!!!! sem vložen mimosoutěžní akt – předávání sponzorského šeku!!!!

Správní právo

Trojice, která získala nejvíce nominací:

 • JUDr. Miroslav Hegenbart, legislativec, čestný člen představenstva České společnosti pro stavební právo
 • Mgr. Ing. Jan Krofta, advokát z AK Dáňa Pergl & partneři
 • JUDr. Michal Mazanec, místopředseda Nejvyššího správního soudu, vysokoškolský pedagog

Vítěz kategorie: JUDr. Michal Mazanec

Právo duševního vlastnictví

Trojice, která získala nejvíce nominací:

 • prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., advokát a vysokoškolský pedagog
 • Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát z AK Havel & Holásek
 • JUDr. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., advokát, soudní znalec a vysokoškolský pedagog

Vítěz kategorie: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Občanská a lidská práva včetně práva ústavního

Trojice, která získala nejvíce nominací:

 • prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., soudce Ústavního soudu ČR v letech 1993 – 2003, vysokoškolský pedagog
 • JUDr. Ing. Helena Svatošová, advokátka a právnička občanského sdružení Iuridicum remedium
 • JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., místopředsedkyně Ústavního soudu ČR

Vítěz kategorie: prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc.

Talent roku:

 • Mgr. Lucie Hladká, samostatná advokátka
 • JUDr. Radka Jonášová, soudkyně Okresního soudu v Jičíně
 • Mgr. Vít Veselý, advokát z AK Dáňa Pergl & partneři

Vítěz kategorie: Mgr. Vít Veselý

Právník roku volený laickou veřejností

Trojice, která od veřejnosti získala nejvíce nominací

 • JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR
 • JUDr. Tomáš Sokol, advokát z AK Brož & Sokol & Novák
 • JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., místopředsedkyně Ústavního soudu ČR

Vítěz kategorie: JUDr. Tomáš Sokol

Právnická síň slávy

 • JUDr. Antonín Mokrý, předseda Nejvyššího soudu ČR v letech 1990 – 1992, první předseda Vrchního soudu v Praze