Vítězové – Právník roku 2018

Soutěžní kategorie

 • Občanské právo (hmotné, procesní) – Mgr. JAN ZÁRUBA, státní zástupce, zakladatel netrestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství
 • Trestní právo (hmotné, procesní) – JUDr. FRANTIŠEK PÚRY, Ph.D., soudce, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
 • Finanční právo – JUDr. Mgr. PETRA NOVÁKOVÁ, Ph.D., advokátka, AK Nováková + Partners
 • Správní právo – JUDr. DANIELA ŠUSTROVÁ, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu hl. m. Prahy
 • Pracovní právo – doc. JUDr. PETR HŮRKA, Ph.D., náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Právo informačních technologií – JUDr. TOMÁŠ NIELSEN, advokát, AK NIELSEN MEINL
 • Občanská a lidská práva a právo ústavní – doc. JUDr. LADISLAV OROSZ, CSc., soudce Ústavního soudu SR

Kategorie se zvláštními kritérii

 • Talent roku (pro mladé začínající právníky)
  • 1. místo JUDr. JIŘÍ MULÁK, Ph.D., asistent soudce Vrchního soudu v Praze
  • 2. místo Mgr. KATEŘINA ŠVEŘEPOVÁ, advokátka trvale spolupracující s AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ
  • 3. místo JUDr. JAKUB SIVÁK, advokát trvale spolupracující s AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK
 • Ocenění PRO BONO – Mgr. ROBERT PLICKA, advokát, AK Plicka & Partners
 • Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii – JUDr. ANTONÍN FÜRST st., advokát
 • Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos českému právu) –
  doc. JUDr. PETR PITHART, dr. h. c., právník, filozof a vysokoškolský pedagog