Vítězové – Právník roku 2006

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRÁVNÍK ROKU 2006

OBOR OBČANSKÉ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, vysokoškolský pedagog, advokát
 • JUDr. Vladimír Mikušek, soudce NS ČR
 • JUDr. Jiří Polanský, advokát a v současné době poslanec Sněmovny Parlamentu ČR
 • JUDr. Milan Skalník, advokát – Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři
 • Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc., Právnická fakulta UK, advokát

Právníkem roku 2006 v oboru občanské právo se stává:

 • Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

OBOR OBCHODNÍ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc., vysokoškolský pedagog, advokát – AK Kocián, Šolc, Balaštík
 • Mgr. Jan Holásek, advokát – Havel & Holásek, s.r.o.
 • JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR
 • JUDr. Karel Muzikář, advokát – Weil, Gotshal & Manges, v.o.s.
 • Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. – vysokoškolská pedagožka, advokátka – Císař, Češka, Smutný & partneři

Právníkem roku 2006 v oboru obchodní právo se stává:

 • Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc.

OBOR RODINNÉ PRÁVO

Jednomyslným rozhodnutím poroty se Právníkem roku 2006 v oboru rodinné právo stává:

 • kolektiv Linky právní pomoci Nadace Naše dítě, cenu přicházejí převzít manažerka Linky právní pomoci Mgr. Monika Šimůnková a zástupce kolektivu advokátů, kteří na Lince právní pomoci pracují, Mgr. David Strupek

OBOR VEŘEJNÉ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., vysokoškolský pedagog, advokát – Bakeš & partneři
 • Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK a advokát
 • JUDr. Jindřiška Munková, advokátka – Munková, Zoufalý & partneři
 • JUDr. Aleš Pejchal, advokát – Pejchal, Nespala a spol.
 • JUDr. Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu

Právníkem roku 2006 v oboru veřejné právo se stává:

 • Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

OBOR TRESTNÍ PRÁVO

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Právnická fakulta UK
 • JUDr. Robert Fremr, soudce NS
 • JUDr. Jaroslava Novotná, státní zástupkyně, VSZ Praha
 • JUDr. Tomáš Sokol, advokát – Brož & Sokol & Novák
 • JUDr. Jan Sváček, soudce Městského soudu v Praze

Právníkem roku 2006 v oboru trestní právo se stává:

 • JUDr. Jaroslava Novotná

OBOR PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Gerhardt Bubník, advokát – Čermák, Hořejš, Myslil a spol.
 • JUDr. Karel Čermák st., advokát – Čermák, Hořejš, Myslil a spol.
 • JUDr. Veronika Křesťanová, advokát – Kříž, Bělina
 • Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vysokoškolský pedagog, advokát
 • Mgr. Martin Voborník, advokát

Právníkem roku 2006 v oboru právo duševního vlastnictví se stává:

 • Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

OBOR OBČANSKÝCH A LIDSKÝCH PRÁV

Nejvyšší počet nominací od členů poroty získali:

 • JUDr. Stanislav Devátý, advokát – Toman, Devátý & partneři
 • JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv
 • JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., advokát – Toman, Devátý & partneři
 • Mgr. David Strupek, advokát – Urge & Černohlávek
 • JUDr. Václav Vlk, advokát – Moreno Vlk & Asociados

Právníkem roku 2006 v oboru občanských a lidských svobod se stává:

 • JUDr. Otakar Motejl

ZVLÁŠTNÍ A STÁLÉ OBORY:

TALENT ROKU

Do soutěže se přihlásilo celkem 8 právníků se svými pracemi. Porota rozhodla, že:

 • 3. místo v oboru Talent roku 2006 s finanční odměnou 25.000 Kč od Notářské komory ČR získává: JUDr. Ondřej Rathouský, advokát – Toman, Devátý & partneři
 • 2. místo v oboru Talent roku 2006 s odměnou portfolia akcií v hodnotě 50.000 Kč od firmy FIO získává: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., náměstkyně KSZ Ústí nad Labem
 • 1. místo a cenu svatého Yva v oboru Talent roku 2006 s odměnou ve výši 100.000 Kč od České advokátní komory získává: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., advokát – AK JUDr. Bohumila Holubová

PRÁVNÍK ROKU VOLENÝ LAICKOU VEŘEJNOSTÍ

Právníkem roku 2006 voleným laickou veřejností se stává JUDr. Tomáš Sokol

PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY

Za celoživotní přínos právnické profesi a statečnost v osobním životě vstupuje do Právnické síně slávy JUDr. Zdeněk Kessler.