Vítězové – Právník roku 2005

VYHLÁŠENY VÝSLEDKY PRVNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE PRÁVNÍK ROKU

Do „síně slávy“ vstoupil JUDr. Karel Čermák

Během roku jsme advokátní veřejnost už informovali, že zakladatelé právního portálu epravo.cz (Miroslav Chochola a Jaroslav Vaško) vymysleli a uvedli do života soutěž s názvem Právník roku.

Jejím smyslem mělo být ve veřejnosti rozšířit povědomí o právní profesi jako takové a snaha budovat právní profesi odpovídající image, nezkreslenou mediálními skandály několika „nepodařených“ kolegů. Soutěž si dala za cíl vyzvednout z bezejmenné masy tisíců právníků alespoň některé, kteří i mezi svými kolegy požívají velké autority, získali si dobré jméno, respekt a renomé. Prostřednictvím jejich životních příběhů, zveřejněním jejich práce by měla být veřejnost seznamována s tím, co všechno obnáší státi se dobrým právníkem.

Myšlenku soutěže podpořila Česká advokátní komora. Nad soutěží převzala oficiální záštitu a předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek se stal předsedou 10členné odborné poroty, která posuzovala celkem 166 regulérně nominovaných právníků.

Ještě k soutěži samé: probíhala výhradně v internetové podobě, byla odstartována 15. července 2005. Nominovat právníky mohla laická i odborná veřejnost. Nominace byla ukončena 25. 10. 2005. Odborná porota udělila 8 cen v odborných kategoriích, 1 cenu dle hlasování laické veřejnosti a 1 zvláštní cenu za přínos českému právu.

Tuto cenu vcelku příhodně přejmenoval moderátor slavnostního večera (15. 11. 2005) při vyhlašování výsledků – Jakub Železný – na právnickou Síň slávy. Slavnostní večer probíhal v prostorách Mercedes Fora v Praze – Chodově. Mercedes-Benz, respektive jeho zastoupení v ČR, se totiž stalo generálním sponzorem soutěže.

Při zahájení večera zmínil předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek svou loňskou zkušenost z Paříže: „Doslova mě šokovalo, že jen v Pařížské advokátní komoře je na osvětu a propagaci právnické profese na jediný rok vyčleněna částku 6 milionů EUR. Z toho je zřejmé, jaký význam je přisuzován zviditelnění a zpřístupnění práva a profesionální právní služby. Proto je jen přirozeným zájmem České advokátní komory podílet se na přípravě a organizaci takové soutěže jakou Právník roku je. A nepochybuji, že tomu tak bude i do budoucna.“

Výsledky hlasování v jednotlivých kategoriích:

  • Právník roku 2005 v oboru finance: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
  • Právník roku 2005 v oboru development: JUDr. Pavel Holec
  • Právník roku 2005 v oboru autorské právo: JUDr. Karel Čermák
  • Právník roku 2005 v oboru nemovitosti: JUDr. Jiří Balaštík
  • Právník roku 2005 v oboru bankovnictví: JUDr. Vladimíra Glatzová
  • Právník roku 2005 v oboru reklama: JUDr. Karla Chlumská
  • Právník roku 2005 v oboru informační technologie: JUDr. Vít Horáček
  • Právník roku 2005 v oboru soutěžní právo: Mgr. Daniel Čekal
  • Právník roku 2005 zvolen laickou veřejností: JUDr. Petr Toman

Zvláštní cenu odborné poroty za přínos českému právu získal a jako první si zasloužil vstup do právnické Síně slávy JUDr. Karel Čermák, exministr spravedlnosti a expředseda České advokátní komory. Přítomní hosté ze sféry všech právnických profesí a dalších oblastí veřejného života mu oprávněně dlouze aplaudovali.