Vítězové – Právník roku 2015

Oficiální výsledková listina – Právník roku 2015

Právnická síň slávy

 • JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.,
  advokát

Občanské právo

 • JUDr. Roman Fiala,
  místopředseda Nejvyššího soudu

Trestní právo

 • Mgr. Lenka Trešlová,
  vrchní radová oddělení trestněprávní legislativy Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR

Obchodní právo

 • prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.,
  emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Správní právo

 • JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.,
  advokát, advokátní kancelář KVB v Pardubicích, vysokoškolský pedagog, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právo duševního vlastnictví

 • JUDr. Irena Holcová,
  advokátka a vysokoškolská pedagožka, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Insolvenční právo

 • JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D.,
  místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích

Občanská a lidská práva a právo ústavní

 • doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.,
  vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kategorie PRO BONO

 • Mgr. Jiří Klega,
  advokát, AK Jakovidis, Klega, Partners v Rychvaldu

Talent roku

 • 1. místo: Mgr. Daniel Maroušek,
  advokátní koncipient v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.
 • 2. místo: Mgr. Jan Semík,
  advokát, AK Mesthene & Partner v Praze
 • 3. místo: Mgr. Ondřej Novák,
  advokát, AK Janíková, Novák a partneři ve Frýdku-Místku

Zvláštní ocenění za přínos české advokacii

 • JUDr. Vladimír Papež,
  advokát, člen představenstva ČAK