Vítězové – Právník roku 2010

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PRÁVNÍK ROKU 2010

STÁLÉ KATEGORIE

Občanské právo (hmotné, procesní)

 • JUDr. Miloslav Jindřich,
 • viceprezident Notářské komory ČR, notář v Benešově, člen Legislativní rady vlády ČR

Trestní právo (hmotné, procesní)

 • prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.,
 • profesor Katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, samostatný advokát a Counsel advokátní kanceláře White & Case

Obchodní právo

 • JUDr. Miloš Tomsa, CSc.,
 • soudce Vrchního soudu v Praze do dovršení zákonného věku pro funkci soudce, pak asistent u Vrchního soudu v Praze, člen komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo, v letech 2001 až 2010 předseda komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku

Právo informačních technologií

 • JUDr. Ing. Bohumír Štedroň, Ph.D., MBA, LL.M.,
 • advokát, soudní znalec pro informační technologie a autorské právo

Rodinné právo

 • JUDr. Hana Nová,
 • soudkyně Obvodního soudu Praha 8

STÁLÉ KATEGORIE SE ZVLÁŠTNÍMI KRITÉRII

Talent roku (pro mladé začínající právníky do 33 let věku)

 • JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.,
 • odborný asistent na Katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, akademický pracovník Policejní akademie ČR, samostatný advokát
 • 1. místo
 • JUDr. Michael Vrtek, Ph.D.,
 • soudce Městského soudu v Brně, v současné době působící u Krajského soudu v Brně
 • 2. místo
 • Mgr. David Hozman,
 • exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Praha 4
 • 3. místo

PRO BONO

 • JUDr. Petra Marková,
 • advokátka v Plzni

Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos právu)

 • prof. JUDr. dr.h.c. Karel Malý, DrSc.,
 • bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze, vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí centra právněhistorických studií, Ústav právních dějin, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta