Vítězové – Právník roku 2022


Soutěžní kategorie

Občanské právo

JUDr. Antonín Tripes
emeritní soudce, Krajský soud České Budějovice

Trestní právo

JUDr. Jan Jakovec
státní zástupce, Okresní stání zastupitelství Litoměřice

Správní právo

Mgr. Tomáš Machurek
advokát, partner AK MT Legal

Občanská a lidská práva a právo ústavní

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
advokát, děkan PF ZČU v Plzni, emeritní soudce ÚS a předseda ČAK

Pracovní právo

JUDr. Jitka Hlaváčková
právnička, poradkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR 


Kategorie se zvláštními kritérii

Talent roku

  1. Mgr. Tomáš Munzar
    advokát trvale spolupracující s AK Bříza & Trubač
  2. JUDr. Jakub Sivák, Ph.D.
    státní zástupce, Obvodní státní zastupitelství Praha 8
  3. JUDr. Natálie Kuňáková, LL.M.
    advokátka trvale spolupracující s AK Petráš Rezek

Ocenění PRO BONO

JUDr. Lucie Hrdá
advokátka, společnice AK Hrdá, specializující se na trestní a rodinné právo, především na oblast domácího a sexualizovaného násilí, spoluzakladatelka neziskové organizace BEZ TRESTU


Právnická síň slávy

JUDr. Martin Šolc
advokát, zakladatel a společník AK Kocián Šolc Balaštík, advokát specializující se na právo obchodní a mezinárodní, držitel ocenění Právník roku v oblasti obchodního práva, bývalý místopředseda a předseda ČAK, bývalý viceprezident a prezident IBA


Kromě výše uvedených cen byla již posedmé mimosoutěžně udělena speciální Cena Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v předchozím roce v Bulletinu advokacie, časopise vydávaném Českou advokátní komorou. Letošním vítězem se stal článek „Znepřístupňování“ webů spoluautorů JUDr. Tomáše Sokola, advokáta, prezidenta Unie obhájců ČR a člena představenstva ČAK, a prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., DrSc., soudního znalce v oboru kybernetika a profesora na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, uveřejněný v BA č. 7–8/2022.

Poprvé bylo v rámci slavnostního večera předáno nové vyznamenání České advokátní komory určené pro významné představitele zahraniční advokacie. Řád české advokacie byl udělen Ranku Pelicarićovi, chorvatskému advokátovi s českými kořeny a bývalému prezidentovi CCBE, za podporu české advokacie na mezinárodním poli a za rozvoj česko-chorvatských advokátních vztahů.